Cele Projektu

– pogłębianie zainteresowania uczniów w zakresie ochrony bogactwa naturalnego Europy ze szczególnym uwzględnieniem mikroregionów partnerskich szkół

– poznanie parków narodowych w krajach partnerskich szkół

– porównanie i wzbogacenie programów edukacyjnych partnerskich szkół w zakresie ochrony przyrody poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk w zakresie innowacji

– w ramach działań projektowych rozwijanie sportowej i turystycznej aktywności uczniów

– włączenie nowoczesnych trendów w edukację środowiskową